Terapia indywidualna osób uzależnionych

 

Pierwszym, zarazem najważniejszym krokiem w terapii osób uzależnionych jest zauważenie problemu alkoholizmu.

Terapia indywidualna alkoholika

W trakcie terapii indywidualnej alkoholika możliwe jest zdiagnozowanie problemu alkoholowego, oraz określenie wpływu uzależnienia na życie i funkcjonowanie pacjenta oraz jego środowiska rodzinnego. W procesie leczenia nieodzowne jest poznanie i zrozumienie osobistych mechanizmów uzależnienia, w tym ustalenie strategii i sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu. Tylko wtedy staje się możliwe przedefiniowanie priorytetów i potrzeb pacjenta, skonfrontowanie ich z możliwościami, ale przede wszystkim podjęcie nauki dokonywania zmian życiowych niezbędnych do utrzymania trzeźwości; zarówno zachowań, postaw, przekonań, przyzwyczajeń jak i relacji międzyludzkich, sposobów reagowania, przeżywania i myślenia, oraz dbania o zdrowie. Poprzez zaangażowanie w terapię pacjent może uwierzyć, że możliwe jest życie bez używek.  Terapia uzależnień ma na celu zbudowania indywidualnego „programu naprawczego”, którego zadaniem jest wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie.

 

Terapia grupowa osób uzależnionych
Terapia grupowa osób uzależnionych
Zadzwoń
Dojazd